MC-eiere diskrimineres med særegen avgiftsbelastning

Motorsykler har et mye større avgiftstrykk enn biler. Importørene har lenge jobbet for å endre et urettferdig og lite miljøvennlig avgiftssystem.

Publisert: 22. mars 2017

– Bransjen ønsker seg en mer rettferdig ordning der motorsykler likestilles med bil. Da må myndighetene endre dagens avgiftssystem for MC som går på hestekrefter og kubikk, og erstatte det med en avgiftsberegning som går på utslipp, slik det er for biler, sier Anton Vestavik i AS Kellox, som er importør av Honda MC til Norge.

Honda NC750S er Euro 4-godkjent. Mc-utgift bør endres.FORNUFTIG OG MILJØVENNLIG: Hvis norske myndigheter endrer dagens MC-avgift og likestiller
motorsykler med bil, kan fornuftige sykler med lave utslipp – som Honda NC750S – bli billigere for forbrukerne.

Kan gjøre miljøvennlige motorsykler mye billigere

Motorsykkel som framkomstmiddel er et godt miljøalternativ. En tohjuling gir mindre utslipp og trafikkbelastning i sin levetid sammenlignet med bilen. Motorsykkel brukes bare halve året, tar lite plass og avlaster køer.

– Systemet straffer i dag de miljøvennlige motorsyklene, og MC er allerede et overbeskattet kjøretøy, sier sekretær Arve Lønnum i Motorsykkelimportørenes Forening (MCF).

Han og organisasjonen har jobbet med denne saken mot myndigheter og politikere siden 2009.

Til tross for en lang reise med løfter, omveier og motorstopp på veien, er det nå ting som tyder på at saken kan få fart på seg igjen. For forbrukerne kan det i så fall resultere i at de mest miljøvennlige motorsyklene blir vesentlig billigere.

Euro 4 skaper utvikling

Bakteppet er de nye Euro 4-kravene som gjelder fra 01. januar 2017. Disse kravene fører blant annet til at motorsykkelprodusentene nå må oppgi utslippstall for Co2 og NOx for alle motorsykler fra 125 kubikk og oppover, en internasjonal standard som er lik for alle.

Det er EU som beslutter og innfører de nye typegodkjenningsreglene. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å tilpasse seg disse. Stortingets seneste avgiftsvedtak bærer da også bud om et grønt skifte.

– Et sentralt argument mot å innføre avgiftsendringer for motorsykler har tidligere vært at man ikke har hatt tall på utslipp tidligere. Det har man nå, sier Vestavik i Honda MC, og understreker samtidig at tallene for MC og bil ennå ikke er direkte sammenlignbare.

 

Anton Vestavik, markedssjef i Hond MC Norge. Euro 4VIL ENDRE AVGIFTSTRYKKET PÅ MC: Anton Vestavik, salgs- og markedssjef i AS Kellox/Honda MC Norge kan vise til at alle 2017-modellene fra Honda er Euro 4-godkjent. Utslippstall for Co2 og NOx blir i den forbindelse gjort tilgjengelig for forbrukerne. Dette er noe Vestavik håper kan bidra til å få endringer i avgiftene på motorsykler.

 

Raskere, gjerrigere og sikrere

Denne sesongen er det kommet mange MC-nyheter, noe MC-messen på Lillestrøm nylig viste. Og flere vil det bli.

De kommer deg som MC-kjører til gode, i form av raskere, gjerrigere og flere miljøvennlige sykler, men som først og fremst langt sikrere å kjøre. ABS-bremser er nå også et krav.

– Honda er en produsent som har mange sykler med lave utslipp. De har lenge vært tidlig ute på dette området. Nå opplyser de om tallene på Co2 og NOx i brosjyrer og prislister, slik at kundene lett kan ta stilling. Det at de flagger opplysningene åpent, enten tallene er gode eller dårlige, fortjener de ros for, sier Lønnum i MCF.

 

Høy oppmerksomhet på lave utslipp

Hos Honda MC er de godt forberedt på det nye regelverket. Miljøarbeidet tas på alvor.

– Det grønne skiftet er nødt til å komme, det. Derfor har Honda alltid hatt  høy oppmerksomhet på lave utslipp. Vi har for eksempel ikke totaktsmotorer, som forurenser mer enn firetaktsmotorer, forteller Anton Vestavik.

Men de ser hva det skjeve avgiftstrykket betyr i praksis.

– Vi ser jo at fornuftige sykler som Honda NC 750 S – som er et billig alternativ og en god erstatning for bil til jobb og i byen – er belastet med et for høyt avgiftstrykk.

– De nye reglene vil sette press på produsentene til å lage miljøvennlige og effektive motorer også i framtiden. Nå håper vi myndighetene følger opp med et mer rettferdig avgiftstrykk. Da kan forbrukerne få billigere motorsykler og bedre miljø, blant annet gjennom at flere velger MC som kjøretøy nummer to framfor bil, sier Vestavik.

 

 Les også