Honda er en av avgiftsvinnerne

Betydelige endringer i MC-avgiftene er på vei. Det får flere konsekvenser.

Publisert: 31. mai 2017 - Oppdatert: 9. mai 2019

 

MERK: Det vil bli komme en endring i 2019, og saken oppdateres når nye MC-avgifter er besluttet.

 

Fra 1. juli 2017 blir det lavere MC-avgifter på miljøvennlige motorsykler og scootere. Omleggingen kan imidlertid føre til manko på populære modeller ute hos forhandlerne.

Endringene er ganske betydelige på enkelte modeller. For eksempel vil mange Honda-modeller om kort tid gå kraftig ned i pris, enkelte med over 12 000 kroner.

Vær ute i god tid

Et par steinkast fra IKEA på Furuset, ligger MC Oslo – en av Norges største MC-forhandlere. Innehaver Kåre Vaskinn har gjort seg klare tanker om de varslede avgiftsendringene.

– Prisendringene blir mest gunstig på det jeg vil kalle fornuftige, smarte motorsykler. Disse selger bra fra før. Nå vil de selge enda bedre, sier Vaskinn.

 

– Når markedet om kort tid oppfatter dette for alvor, vil det bli en så stor etterspørsel at mange forhandlere går tomme for disse populære modellene – trolig allerede før 1. juli. Derfor kan det lønne seg å være ute i god tid, legger han til.

 

Se videointervju fra MC Oslo om konsekvensene av de kommende endringene:

 

 

Særlig scootere og lette sykler med lavt forbruk blir billigere. Eksempelvis vil en Honda NC 750 X bli drøyt 12 000 kroner billigere, og en Vespa GTS 300 scooter blir over 8 000 kroner billigere.

 

Eksempler på endringer for utvalgte Honda-sykler*:

  Avgiftsreduksjon Gammel pris Ny pris
CB 500 FA 11 377,-. 87 990,-. 76 613,-
NC 750 X 12 054,- 109 990,- 97 936,-
CB 125 F
8 254,-. 35 990,-. 27 736,-


 

MC-forhandlere kan gi gode råd om MC-avgifter

Etter flere års påtrykk fra MC-bransjen endrer regjeringen nå engangsavgiften på nye motorsykler i miljøvennlig retning. I revidert nasjonalbudsjett foreslås stykkavgiften og motoreffektavgiften fjernet, samtidig som en CO2-komponent innføres. Dermed blir avgiftsberegningen mer lik engangsavgiftene for biler.

Det skaper en spesiell situasjon i MC-markedet i juni måned, i påvente av at de sannsynlige endringene slår inn. Kåre Vaskinn ved MC Oslo har drevet MC-butikk siden 1983. Han har en oppfordring til kundene.

– Er du usikker på hvordan disse avgiftsendringene vil påvirke den motorsykkelen du går i tanker om å anskaffe deg? Kom og snakk med oss og få gode råd og veiledning. Da kan man også reservere en sykkel til en pris som har i seg de nye, gunstige vilkårene.

Finn din nærmeste Honda-forhandler her!

 

Innehaver av MC-Oslo, Kåre Vaskinn, har gjort seg klare tanker om de varslede avgiftsendringene.MC OSLO: Kåre Vaskinn har drevet MC-butikk siden 1983, og MC Oslo på Furuset er i dag en av landets største MC-forhandlere. Han påpeker at nye MC-avgifter kan føre til at forhandlerne går tomme for de mest populære modellene. Mange av disse er også de modellene som vil gå mest ned i pris fra 1. juli.

 


En miljøforkjemper i bransjen

Salgs- og markedssjef Anton Vestavik hos Honda-importør AS Kellox mener avgiftsendringene er et viktig skritt i riktig retning.

­– Regjeringen er på riktig vei med en grønnere og mer sosiale avgiftspolitikk på lette og mer miljøvennlige motorsykler. Honda har lenge vært innovative på miljøfronten og en forkjemper for mer miljøvennlige motorsykler. Siden 2001 er våre motorsyklers CO2-utslipp i snitt redusert med 33,2 prosent. Dette arbeidet bærer nå frukter og jeg opplever at vi er en avgiftsvinner her, sier Vestavik.

 

Anton Vestavik, markedssjef i Honda MC Norge er fornøyd med utfallet av nye MC-avgifter for 2017MILJØFORDELER: Anton Vestavik i Honda MC Norge kan fortelle at Honda lenge har vært en innovatør i bransjen og pådriver for mer miljøvennlige motorsykler. Det bærer frukter nå. Mange Honda-modeller får lavere MC-avgifter fra 1. juli 2017.


 

Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) er også tilfredse med at regjeringen innfører et grønt avgiftsskifte som stimulerer motorsykkelprodusentene til å lage produkter med lavere utslipp.

– Vi vet at lett motorsykkel har svært lave utslipp og disse tohjulingene er et viktig transportmiddel både for ungdom og de som pendler inn til de store byene, sier MCF-styrets leder Steinar Sandbye.

 

MC er fortsatt overbeskattet

MCF-lederen liker dog ikke at regjeringen øker avgiftene for andre motorsykler.

– MC er fortsatt sterkt overbeskattet ut fra et miljøståsted, og burde hatt samme rettferdige avgiftssystem som for eksempel biler, sier Sandbye.

– Men når det først er slik at regjeringen ikke vil gjøre noe med totalnivået på avgiften, er det likevel en riktig innretning å la de lette og de mest miljøvennlige motorsyklene få visse lettelser, selv om det går smertelig utover noen andre produkter og kjøpere.

 

Mange ned, noen opp

Hittil har engangsavgiften for motorsykler vært basert på slagvolum og motoreffekt i tillegg til en stykkavgift. Nå må utslipp opplyses for å få typegodkjenning og ligger dermed inne i motorvognregisteret.

I praksis vil brorparten av utvalget av tohjulinger gå ned i pris, mens noen vil få en prisøkning. Regjeringen har nemlig at avgiftsendringene skal gå opp i opp, totalt sett.

Finansminister Siv Jensen (Frp) virker svært fornøyd.

– Motorsykkel er til glede og nytte i folks hverdag. Mange nye og miljøvennlige motorsykler får lavere engangsavgift med regjeringens forslag. Vi har allerede gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp, og nå får også motorsyklister sterkere insentiver til å velge miljøvennlig, sier statsråden i en pressemelding.

Ifølge departementet innebærer forslaget at motorsykler med høye registrerte CO2-utslipp relativt til effekt vil få høyere avgift sammenlignet med i dag, mens sykler med lave CO2-utslipp relativt til effekt vil få lavere avgift.

Endringene skal gi incentiv til å velge motorsykler med lavere CO2-utslipp. Engangsavgiften for lette motorsykler med lavere utslipp enn 75 gram CO2 per kilometer faller bort.Les også

Slik tar du MC-lappen

Det er flere ting du må ta stilling til når du skal ta førerkort for å kjøre motorsykkel.